Đổng Gia kim xuống dưới 72 xu Mỹ kim

New York: Trị giá của đồng Gia kim trên thị trường tiền tệ thế giới hôm thứ sáu ngày 18 tháng 12, đã xuống còn ở mức 71.66 xu Mỹ Kim.
Đây là lần đầu tiên trị giá của đồng Gia kim xuống dưới 72 xu Mỹ kim kể từ tháng 4 năm 2004.

Đây là một năm tệ hại cho đồng Gia kim, khi trị giá đã sút giảm gần 17 phần trăm chỉ trong năm 2015.

Theo ông Doug Porter, kinh tế gia của ngân hàng Montreal thì chỉ có năm duy nhất mà trị giá của đồng Gia kim xuống thấp hơn năm nay, là năm 2008 khi có của Đại Suy Thoái: trị giá của đồng Gia kim vào năm 2008 đã giảm 18.6 phần trăm.

Cũng theo nhận định của ông Porter thì đồng Gia kim xuống giá vì nhiều lý do: sự suy thoái của giá dầu, sự khác biệt về chính sách tài chánh của các ngân hàng trung ương Canada và Hoa Kỳ.

Qũy Dự Trữ Liên Bang mỹ đã cho gia tăng mức lãi suất hôm 16 tháng 12, trong khi ông thống đốc ngân hàng trung ương Canada đã nói là Canada không vội vàng theo gót Hoa Kỳ trong việc tăng mức lãi suất.

Nhiều kinh tế gia đã tiên đoán là trị giá của đồng Gia kim còn xuống đến mức 70 xu Mỹ kim.

Sự xuống giá của đồng Gia kim khiến cho những “con chim trốn tuyết” Canada đã thưa thớt hơn về miền nắng ấm trong mùa đông năm nay, trong khi số du khách Hoa Kỳ đến Canada, gia tăng

More Stories...