Đội nữ kỵ sĩ khỏa thân cưỡi ngựa, bán lịch lấy tiền cho từ thiện.

Gloucestershire, Anh quốc: Theo những tin tức loan báo hôm thứ  tư ngày 8 tháng 11, một đội gồm nhiều nữ kỵ sĩ nhà nghề, cưỡi ngựa đua ở Anh quốc, đã đồng ý chụp hình  khỏa  thân cưỡi ngựa, in thành lịch năm 2018, bán để lấy tiền cho từ thiện.

Những người nữ kỵ sĩ duyên dáng này, đã chỉ đội nón  và đi ủng, cưỡi ngựa chụp  hình.

Có tất cả 6 cuộc cưỡi ngựa, để các nhiếp ảnh gia  chụp khoảng 1 ngàn tấm hình đủ loại. Trong số 1 ngàn tấm hình này, người ta đã lựa ra 12 tấm cho tập lịch năm 2018 mà tập lịch này có  tên gọi là  “một điều tiết lộ lớn” (The Big  Reveal).

Số tiền lời của việc bán lịch sẽ được tặng cho quỹ từ thiện  the Injured Jockeys Fund, dành cho những kỹ sĩ nam nữ nhà nghề bị thương tích khi làm việc.

Tập lịch The Big Reveal đã được bán với giá 10 Bảng Anh ( 17 Gia Kim).

 

More Stories...