Đổ xăng nên tắt máy xe

Bà con nên nhớ khi mua xăng – đổ xăng nên tắt máy cell phone nhen

Trẻ em chơi trò chơi trên điện thoại di động, gọi điện thoại trong xe trong khi cha mẹ đang đổ xăng bên ngoài. Một sai lầm, sai lầm nghiêm trọng gây ra vụ nổ hơi xăng do sóng điện thoại kích hoạt.

Xin vui lòng thông báo cho tất cả mọi người….

Chia sẻ với tất cả mọi người, xin vui lòng! Rất quan trọng bởi hầu hết chúng ta làm điều này.

Tin tức khác...