Định đoạt một chính quyền tương lai ở tỉnh bang B.C. chỉ dựa vào sự hơn thua có 9 lá phiếu.

Victoria, British Columbia: Kết quả cuộc  bầu cử  nghị viện tỉnh bang B.C. đã được công bố trong tuần qua  với số ghế mà đảng Tự Do của bà thủ hiến Clark đoạt được là 43 ghế, 41 ghế dành cho đảng NDP và đảng Xanh lần đầu tiên chiếm 3 ghế.

Để có một chính quyền đa số, một đảng chính trị ở tỉnh bang B.C. phải có ít nhất 44 ghế. Đảng cầm quyền  Tự Do ở tỉnh bang này chỉ thiếu 1 ghế để có  thể thành lập một chính quyền với đa số ghế.

Như thế có những trường hợp xảy là là đảng Tự Do phải liên kết với đảng Xanh, hay đảng NDP liên kết với đảng Xanh để lên nắm quyền.

Hiện có những vận động  giữa các đảng phái ở tỉnh bang này.

Trong số các khu vực bầu cử, có  vùng   Courtenay Comox mà số phiếu  chênh lệch giữa ứng cử viên thắng thuộc đảng NDP và ứng cử viên thua của đảng Tự Do, chỉ có vỏn vẹn 9 phiếu.

Bà  Ronna Rae Leonard của đảng NDP thắng với 10,058 phiếu bầu, trong khi ứng cử viên  Jim Benninger của đảng Tự Do có 10,049 phiếu.

Hiện có khoảng 1,500 phiếu bầu trước của những cử tri vắng mặt trong ngày bầu cử của khu vực này vẫn chưa được kiểm và như thế  người ta vẫn chưa xác định được đảng nào sẽ nắm quyền ở tỉnh bang B.C. trong những ngày sắp tới?

Tin tức khác...