Điện thoại khẩn cấp 911 vì đồ ăn mua từ McDonald’s quá …nguội!

Hamilton, Ontario: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 6 tháng 7, thì vào ngày quốc khánh Canada 1 tháng 7, một người đàn ông ở thành phố Hamilton đã điện thoại khẩn cấp 911, than phiền là những món ăn mà ông ta vừa mua từ một cửa tiệm McDonald’s quá.. nguội.
Phát ngôn viên của sở cảnh sát thành phố Hamilton nói là người ta không nên lạm dụng việc dùng điện thoại 911 trong những chuyện than phiền nhỏ nhặt, và sẽ làm cản trở cho những người có chuyện khẩn cấp cần thông báo.
Cũng theo người phát ngôn viên của sở cảnh sát thì những người lạm dụng việc dùng điện thoại 911 có thể sẽ bị buộc tội tinh nghịch (mischief)

Tin tức khác...