Các công ty viễn thông cạnh tranh, giảm giá mướn internet

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 6 tháng 7, hai đại công ty viễn thông ở Canada, đã cho giảm giá mướn internet cho cư dân trong vùng đại thủ phủ Toronto.
Công ty Bell Canada đã giảm giá loại internet 1 gigabit per second với không giới hạn thâu và chuyển dữ kiện từ $149.95 xuống còn $79.95 một tháng cho những ai muốn thiết lập đường dây từ nay cho đến cuối tháng 7 này.
Trong khi đó công ty Rogers cũng giảm loại one gigabit per second từ mức $152.99 xuống còn $79.99 một tháng.
Theo bà Emily Taylor của công ty tư vấn IDC Canada thì sự giảm giá này có thể chỉ ngắn hạn, trong cuộc tranh dành khách hàng của các công ty viễn thông Bell, Rogers, Videotron, Telus và Shaw.
Cũng theo bà Taylor thì hiện nay chỉ có một số vùng đại đô thị ở Canada có loại internet với tốc độ nhanh như thế.
Bà Taylor cũng tiên đoán là internet với tốc độ nhanh sẽ là loại mà người tiêu thụ Canada sẽ muốn sử dụng trong tương lai.

Tin tức khác...