Diễn hành ALIEF INTERNATIONAL

Hàng năm, mỗi độ vào vào thu, Hiệp Hội cộng đồng Alief (Alief community Acsociation-ICA) Houston đều tổ chức ngày hội Alief International Parade cho cư dân trong vùng vui chơi, diễn hành xe hoa và đồng diễn nghệ thuật đặc sắc trên đại lộ Sài gòn (Bellaire).
Hôm 27/10, ICA đã tổ chức buổi diễn hành lần thứ 11 với sự tham gia của 75 đơn vị gồm có các trường trung tiểu học, các cơ sở thương mại, cơ quan, chính quyền, cộng đồng của nhiều sắc dân, sở cảnh sát, sở cứu hỏa và rất nhiều cư dân Houston và vùng phụ cận.
Ngoài ra ICA còn trao tặng những phần thưởng giá trị cho các đơn vị xuất sắc trong buổi diễn hành, mục đích của Parade là đem lại tình đoàn kết của các cộng đông khác chủng tộc.
Bạch Cúc

Tin tức khác...