Điểm Air Miles sẽ không hết hạn

Toronto: Trong hôm thứ sáu ngày 2 tháng chạp, phát ngôn viên của công ty  LoyaltyOne, chủ nhân của chương trình tặng điểm khi mua hàng, Air Miles, cho biết là những  điểm mà khách hàng đã nhận được  từ trước đến nay, sẽ không bao giờ hết hạn.

Và quyết định này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Tưởng cũng nên nói thêm, trước đây vài tháng, công ty LoyaltyOne đã dự trù hủy bỏ những điểm Air Miles  mà khách hàng thu thập được, trong thời gian 5 năm trước, mà khách hàng đã không dùng. Công ty LoyaltyOne dự trù sẽ cho hủy bỏ những điểm Air Miles vào tháng giêng đầu năm tới 2017.

Tuy nhiên dưới áp lực của khách hàng và các nhà chính trị, công ty này đã nhượng bộ, không cắt giảm điểm Air Miles như đã định.

Tại nghị viện tỉnh bang Ontario, một dự luật tư đã được đưa ra, nhằm ngăn cấm không cho các công ty cắt giảm những quà tặng mà công ty đã cho khách hàng, sau một thời gian mà những khách hàng không dùng đến.

Tuy công ty LoyaltyOne đã hủy bỏ việc cắt giảm điểm Air Miles, nhưng có nhiều khách hàng đã lên tiếng đòi lại những điểm mà họ đã vội vàng phải dùng  mua những thứ hàng hóa mà họ không cần, vì sợ mất.

Hiện có 11 triệu gia đình người Canadians đã thu thập điểm Air Miles khi mua hàng hóa.

 

Tin tức khác...