Giá nhà ở Toronto gia tăng , giá nhà ở Vancouver sút giảm.

Toronto: Theo những công bố của hội đồng địa ốc thành phố Toronto, the Toronto Real Estate Board,  thì trong tháng 11 vừa qua, giá nhà trung bình( tính gộp tất cả loại nhà từ nhà độc lập cho đến các căn condo)  ở vùng thủ phủ Toronto đã gia tăng lên đến $776,684, hay gia tăng 22.7 phần trăm, tính trong vòng 1 năm.

Cũng trong tháng 11, số lượng nhà bán được trong vùng thủ phủ Toronto là 8.547 căn, gia tăng 16.5 phần trăm so với số lượng nhà bán được trong tháng 11 năm 2015.

Giá một căn nhà ở khu vực có số điện thoại 416 ( trong trung tâm thành phố Toronto) cao hơn so với giá một căn nhà ở vùng ngoại ô có số điện thoại bắt đầu 905: giá trung bình một căn nhà độc lập trong trung tâm thành phố Toronto ở mức 1.35 triệu dollars, gia tăng 32.2 phần trăm trong vòng 1 năm, trong khi giá một căn nhà độc lập ở vùng ngoại ô ở mức $957,517 hay gia tăng 25.5 phần trăm trong một năm.

Theo nhận định của hội đồng địa ốc thành phố Toronto thì giá nhà ở Toronto tiếp tục gia tăng, vì số nhà đăng bản bán đã không đủ cho nhu cầu của những di dân mới đến cần nhà.

Trong khi đó tình hình địa ốc ở Vancouver đã không tươi sáng như ở Toronto.

Trong tháng 11, số lượng nhà bán được ở vùng thủ Vancouver là 2,214 căn nhà, sút giảm 37.2 phần trăm, so với số lượng nhà bán được trong tháng 11 năm ngoái.

Cũng theo hội đồng địa ốc vùng đại thủ phủ Vancouver thì giá trung bình một căn nhà, bao gồm tất cả các loại nhà, đã ở mức $908,300 trong tháng 11, sút giảm 1.2 phần trăm so với giá nhà trung bình trong tháng 10 trước đó.

Tin tức khác...