Dịch COVID-19 tàn phá nền kinh tế Hoa Kỳ

New York: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 26 tháng 3, số người nộp đơn xin tiền thất nghiệp ở Hoa Kỳ đã lên đến một con số kỷ lục.
Theo bộ lao động Hoa Kỳ thì số người Mỹ xin thất nghiệp đã lên đến mức 3.3 triệu người, con số người thất nghiệp cao chưa từng thấy ở Mỹ.
Đại dịch COVID-19 hoành hoành ở Mỹ, khiến các cơ sở thương mại bị đóng cửa và khiến hàng triệu người bị mất việc.
Các nhà hàng, các cửa tiệm, các rạp xi nê, các cầu trường thể thao phải đóng cửa và đã phải cho các nhân viên nghỉ việc.

Tin tức khác...