Hoa Kỳ trở thành quốc gia có số những người nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới

New York: Tính đến ngày thứ sáu 26 tháng 3, Hoa Kỳ đã có 82,404 người bị nhiễm corona virus, qua mặt Trung quốc ( 81,872 người) và Ý Đại Lợi (80,589), và trở thành quốc gia có nhiều người nhiễm COVID-19 nhất thế giới.
Số người Mỹ thực sự nhiễm virút corona còn cao hơn nhiều, vì hiện nay các cơ quan y tế Hoa Kỳ vẫn chưa có đủ những gói thử nghiệm cho nhu cầu, như trường hợp ở tiểu bang Florida: các bệnh viện ở miền nam Hoa Kỳ vẫn chưa có đủ những gói thử nghiệm cho các bệnh nhân nghi ngờ có nhiễm coronavirus.
Đại nạn COVID-19 mới cho người ta thấy những khiếm khuyết rất lớn của nền y tế Mỹ: một đại cường quốc thế giới!

Tin tức khác...