Đèn hiệu néon con gà trống được dựng lại trong khu phố Tàu thành phố Vancouver.

Vancouver:  Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ bảy ngày 5 tháng 8, thì đây là lần đầu tiên trong vòng 60 năm qua, bảng hiệu néon hình con gà trống, đã được treo lên trở lại trước tiệm Sai Woo trong khu phố Tàu thành phố Vancouver.

Bảng hiệu néon con gà trống với màu xanh và mày vàng,  đã được dựng trước tiệm  Sai Woo chuyên về món “chop suey” trong những năm từ năm 1925 cho đến năm 1959, ở số  158 East  Pender Street trong khu phố Tàu Vancouver.

Món chop suey là món thịt gà hầm với giá, măng  và hành và ăn chung với cơm.

Bà  Salli Paterman đã mua lại căn tiệm này vào năm 2015 và biến đổi cửa tiệm ăn rộng 6 ngàn  bộ Anh (557 mét vuông) thành một nhà hàng tân tiến, nhưng bà vẫn muốn giữ lại những dấu tích cũ của một nhà hàng  Tàu 60 năm về trước. Bà Paterman đã lấy tên cũ là Sai Woo và vào trong mạng nghiên cứu, tìm lại mẫu bảng hiệu cũ và dựng

Tin tức khác...