Đảng Tự Do tỉnh bang Ontario kêu gọi chính quyền thiết lập ” thông hành chủng ngừa”

Toronto: Trong cuộc họp báo diễn ra hôm thứ hai ngày 26 tháng 7 tại thành phố Toronto, ông Steven Del Duca, thủ lãnh đảng Tự Do tỉnh bang Ontario lên tiếng yêu cầu thủ hiến Doug Ford cho thiết lập thông hành chủng ngừa và đồng thời yêu cầu chính quyền tỉnh bang bắt buộc tất cả những nhân viên làm việc trên tuyến đầu chống đại dịch covid, phải chủng ngừa.
Theo lời ông đảng trưởng đảng Tự Do tỉnh bang Ontario thì cư dân trong tỉnh bang cần một kế hoạch ngăn ngừa làn sóng đại dịch thứ tư và duy trì tình trạng mở cửa của tỉnh bang Ontario.
Theo lời ông thủ lãnh Del Duca thì đây là lúc mà chính quyền tỉnh bang Ontario phải buộc những nhân viên làm việc trên tuyến đầu trên các lãnh vực y tế, giáo dục chủng ngừa covid và phải phù hợp với những nhân quyền của tỉnh bang Ontario. Việc chủng ngừa này nhằm che chở cho những người dễ bị nhiễm covid, duy trì việc mở cửa trường học cũng như mở cửa của nền kinh tế.
Tưởng cũng nên nói thêm, tính đến ngày thứ hai 26 tháng 7, có trên 80 phần trăm cư dân trên 12 tuổi ở tỉnh bang Ontario được chủng ngừa covid ít nhất 1 mũi và 65 phần trăm cư dân được chủng ngừa hoàn toàn.
Tuy nhiên số lượng người đi chủng ngừa covid ở tỉnh bang Ontario đã đứng không gia tăng nhanh như trước nữa, đã khiến các chuyên gia y tế lo ngại là một làn sóng đại dịch có thể sẽ đến vào mùa thu năm nay?

Tin tức khác...