Đảng Bảo Thủ Cấp Tiến vẫn dẫn đầu

gia đình thủ lãnh Doug Ford

Toronto: Ngày bầu cử nghị viện tỉnh bang Ontario đã cận kề, mà theo kết quả cuộc thăm dò dân ý mới được phổ biến hôm thứ hai ngày 30 tháng 4, thì tuy hai đảng Tự Do và Tân Dân Chủ đã có thêm những ủng hộ, nhưng đảng Bảo Thủ Cấp Tiến vẫn dẫn đầu.
Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý của tổ chức the Mainstreet Research thì 44.9 phần trăm những người được hỏi ý kiến, ủng hộ đảng Bảo Thủ Cấp Tiến của thủ lãnh Doug Ford, 28.2 phần trăm ủng hộ đảng Tự Do của bà thủ hiến Kathleen Wynne, 21.3 phần trăm ủng hộ đảng Tân Dân Chủ của bà thủ lãnh Andrea Horwath và 4 phần trăm ủng hộ đảng Xanh.
Số người ủng hộ đảng Bảo Thủ Cấp Tiến nhiều nhất ở các vùng ngoài thành phố Toronto.
Riêng trong thành phố Toronto thì số người ủng hộ đảng Tự Do nhiều hơn , 37.6 phần trăm, so với số người ủng hộ đảng Bảo Thủ Cấp Tiến là 30 phần trăm.

Tin tức khác...