Công ty Amazon bành trướng chi nhánh, mướn thêm 3 ngàn nhân viên ở thành phố Vancouver.

Vancouver: Trong hôm thứ hai ngày 30 tháng 4, thủ tướng Justin Trudeau đã đến thành phố Vancouver, dự lễ công bố việc bành trướng cơ sở và mướn thêm nhân viên của công ty Amazon trong thành phố này.
Trong buổi lễ công bố, ông Alexandre Gagnon,phó chủ tịch của công ty Amazon đặc trách Canada và Mễ Tây Cơ đã cho biết là công ty này sẽ mở rộng thêm chi nhánh ở Vancouver và mướn thêm 3 ngàn nhân viên.
Thủ tướng Trudeau đã nói là những thành phố sinh động của Canada, có nhiều nhân tài và đa chủng tộc, đã thu hút những sự đầu tư của những công ty ngoại quốc, tạo thêm công ăn việc làm cho tương lai.
Hiện nay chi nhánh của công ty Amazon ở thành phố Vancouver là nơi làm việc của khoảng 1 ngàn kỹ sư và các nhà khảo cứu.
3 ngàn công việc mới của công ty Amazon ở thành phố Vancouver là những công việc liên quan đến các ngành cao kỹ : cloud-computing, e-commerce, tech, và machine learning.

Tin tức khác...