Đảng Bảo Thủ Cấp Tiến cho lăn bánh chiếc xe bus tranh cử

Toronto: Trong hôm thứ hai ngày 16 tháng 4, ông Doug Ford thủ lãnh đảng Bảo Thủ Cấp Tiến đã cho lăn bánh chiếc xe bus dùng đi tranh cử.
Chiếc xe bus này được sơn hình người thủ lãnh đảng PC và với khẩu hiệu ” Cho Mọi Người”.
Ông Doug Ford sẽ dùng chiếc xe bus có hình hiệu này, đi vận động tranh cử trên toàn tỉnh bang trong những ngày sắp tới.
Cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Ontario sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 6 sắp tới, với sự tranh tài của ba đảng là đảng cầm quyền Tự Do của bà thủ hiến Kathleen Wynne, đảng Bảo Thủ Cấp Tiến của thủ lãnh Doug Ford và đảng Tân Dân Chủ với bà thủ lãnh Andrea Howarth.
Theo kết quả của những cuộc thăm dò dân ý mới đây, thì đảng Bảo Thủ Cấp Tiến của nhà thủ lãnh Doug Ford có triển vọng thắng cuộc bầu cử với một chính quyền thiểu số.

Tin tức khác...