Dân số nước Nhật ngày một sút giảm

Tokyo: Nước Nhật là một trong những quốc gia trên thế giới đã giới hạn việc nhận thêm di dân ở nước ngoài.
Chính vì thế mà dân số xứ này ngày một già nua, trong khi thế hệ trẻ lại ngày sút giảm, vì thế hệ của các gia đình Nhật sau này đã không có con đàn cháu đống như những thế hệ cha ông.
Trong năm 2018, số trẻ sơ sinh ở Nhật sút giảm xuống còn có 921 ngàn hài nhi ra đời.
Trong khi số người chết gồm cả những người lớn tuổi trong năm 2018 là 1.36 triệu người: trong năm 2018, dân số của nước Nhật đã giảm một cách đáng kể.
Nước Nhật là nước có đông người già: trên 20 phần trăm dân số nước Nhật là những người trên 65 tuổi.
Dân số nước Nhật hiện nay là 124 triệu người và theo những ước tính thì vào năm 2065, dân số nước Nhật sẽ xuống còn ở mức 88 triệu người.

Tin tức khác...