Dân quân Taliban chiếm thêm hai thủ phủ ở Afghanistan

Kabul: Theo những tin tức loan báo trong hôm chúa nhật ngày 8 tháng 8, nhóm dân quân khủng bố Taliban vừa chiếm thêm hai thành phố là thủ đô của hai tỉnh cửa xứ Afghanistan.
Thành phố bị quân khủng bố Taliban chiếm đóng là thành phố Kunduz và Sar -e-Pul là hai yếu điểm quan trọng của xứ Afghanistan.
Cũng theo các nguồn tin báo chí thì quân khủng bố Taliban đang gia tăng những hoạt động chiếm cứ thêm những thành phố ở miền bắc của xứ Afghanistan này.
Việc quân Taliban gia tăng cường độ, cùng một lúc với chương trình rút quân của Hoa Kỳ: tổng thống Biden đã nói là hạn chót mà quân Mỹ rút khỏi Afghanistan là vào cuối tháng 8 này.
Ngoài ra một loạt những thủ đô của những tỉnh ở miền bắc xứ Afghanistan cũng đang bị áp lực của quân Taliban và có thể bị chúng chiếm giữ như thành phố Taloqan, thủ đô của tỉnh Takhar, thành phố Shebrghan, thủ đô của tỉnh Jawzjan.
Theo quân Taliban thì chúng đã chiếm 80 phần trăm đất đai của xứ Afghanistan này, trừ một phần đất đai nằm gần thủ đô Kabul, vẫn còn trong tay của chính quyền xứ này và được sự yểm trợ của quân lực Mỹ.
Các nhà bình luận thời cuộc lo ngại là một khi quân lực Mỹ rút khỏi Afghanistan thì việc xứ Afghanistan rơi vào tay của quân khủng bố Taliban chỉ còn là một vấn đề thời gian, sớm hay muộn mà thôi?
Một vụ quân Mỹ rút quân, “bỏ đồng minh chạy lấy người” đã từng diễn ra ở Việt Nam, sẽ xảy ra lần nữa ở Aghanistan.

Tin tức khác...