Dân biểu Tony Clement bị loại ra khỏi nội các của đảng Bảo Thủ vì nhắn tin và gửi hình dục tính.

Ottawa: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ năm ngày 8 tháng 11, ông Andrew Scheer, thủ lãnh của đảng Bảo Thủ liên bang đã trục xuất ông Tony Clement ra khỏi nội các của đảng này, sau khi có những tin cho thấy là ông Clement đã gửi những nhắn tin (tetxting) và những hình ảnh tình dục của chính ông cho phụ nữ mà ông quen biết.
Ông Tony Clement năm nay 57 tuổi, từng ra tranh cử nhưng thất bại, chức thủ lãnh đảng Bảo Thủ liên bang và là tổng trưởng của nhiều bộ trong chính quyền của cựu thủ hiến Harper.
Cũng theo ông thủ lãnh Scheer của đảng Bảo Thủ liên bang, thì cảnh sát liên bang RCMP đang mở cuộc điều tra về những tố cáo mà ông Clement đã khuấy rối tình dục nhiều phụ nữ.

Tin tức khác...