Công ty hàng không Bombardier cắt giảm 5 ngàn nhân viên

Montreal: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ năm ngày 8 tháng 11, công ty hàng không Bombardier loan báo sẽ cắt giảm 5 ngàn nhân viên trong vòng từ 12 tháng cho đến 18 tháng sắp tới.
Theo lời phát ngôn viên của công ty Bombardier thì công ty này cũng cho bán đi những cơ sở thương mại không trực tiếp liên quan đến lãnh vực hàng không và xe chuyên chở công cộng.
Cũng theo lời phát ngôn viên thì việc cắt giảm sẽ giúp công ty này tiết kiệm được hàng năm 250 triệu Mỹ kim trong tương lai.
Việc cắt giảm nhân viên của công ty Bombardier sẽ gây những khó khăn cho cộng đồng người Việt ở thành phố Montreal, vì có rất đông những người Việt làm cho công ty này.

Tin tức khác...