Đại lễ kỷ niệm lần thứ 78 ngày khai đạo PGHH

Ngày 18/6/2017, tại Hội quán Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH), Ban Trị Sự PGHH đã tổ chức Đại Lễ kỷ niệm lần thứ 78 ngày khai đạo, với sự hiện diện của nhiều tôn giáo bạn, các Hội đoàn, cô Catherine Lê đại diện dân biểu Al Green, ông Huỳnh Quốc Văn đại diện Nghị viên Steve Le, Bà Lily Trương đại diện khu học chánh Alief và nhiều đồng đạo ở các thành phố xa về tham dự.

Nghi lễ diễn ra theo nghi thức tôn giáo trang nghiêm và long trọng.

Ngày 18/5/1939 (năm Kỷ Mão) là ngày ra đời của PGHH tại vùng đồng bằng sông Cửu Long VN đến nay đã 78 năm. Đạo PGHH đã thâm nhập nhanh chóng vào đời sống của người bình dân, nông dân qua sự rao giảng thần kỳ của đấng sáng lập đạo là Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ. Với mục đích chấn hưng đạo đức tốt đạo, tốt đời, hiện đại hóa Phật giáo và mục tiêu chính là để mọi người dân biết yêu nước thương nòi.

Bạch Cúc

Tin tức khác...