Đã hút cần sa? Coi chừng sẽ bị cảnh sát biên giới Mỹ cấm không cho vào Mỹ suốt đời.

matthew-and-lika-harvey

Vancouver: Một người Canadian vì có bệnh, được quyền hút cần sa, đi qua tiểu bang Washington, cũng là nơi đã hợp thức hóa việc dùng cần sa, nhưng ông ta đã bị cơ quan an ninh biên giới Hoa Kỳ cấm không cho qua Mỹ suốt đời.
Hy vọng của ông Matthew Harvey, là có thể đưa đứa con gái 3 tuổi qua Disneyland ở tiểu bang California đã tan thành mây khói, khi ông ta bị cơ quan an ninh biên giới Hoa kỳ cấm vĩnh viễn, không cho ông này qua Hoa Kỳ.
Ông Harvey ở thành phố Vancouver không có hình tội, cũng không là người mua bán ma túy. Ông ta bị cấm vì ông này đã trả lời thành thật những câu hỏi của cơ quan an ninh biên giới và quan thuế Hoa Kỳ:
Ông Harvey đã thú nhận với các nhân viên an ninh biên giới là ông ta đã từng hút cần sa từ năm 18 tuổi, trước khi có giấy phép hút cần sa chữa bệnh.
Tuy tiểu bang Washington đã hợp thức hóa việc sử dụng cần sa, nhưng cơ quan an ninh biên giới lại trực thuộc chính quyền liên bang, và việc cấm cần sa vẫn còn hiệu lực ở cấp liên bang.
Bây giờ mỗi lần muốn qua Hoa Kỳ, ông Harvey phải làm đơn xin, và phải đóng lệ phí. Những giấy chấp thuận (travel waiver) chỉ có giá trị 1, 2 hay 5 năm, tùy theo sự chấp thuận của nhân viên nhận đơn. Trong năm ngoái, ông Harvey đã phải trả lệ phí khi xin giấy chấp thuận là 585 Mỹ kim( 750 Gia kim). Tiền lệ phí này sẽ gia tăng lên 930 Mỹ kim hay 1,200 Gia kim.
Theo sự khuyến cáo của ông Saunders, một luật sư Hoa kỳ chuyên về di trú ở tiểu bang Washington, thì nếu một cư dân Canada bị cơ quan an ninh Mỹ hỏi về việc có dùng cần sa trong quá khứ, thì từ chối không trả lời câu hỏi đó. Theo luật sư Saunders thì đương sự có thể bị giữ lại nhiều tiếng đồng hồ ở biên giới, nhưng cũng theo luật sư Saunders thì không có luật lệ nào buộc người ta phải trả lời các câu hỏi như thế.
Riêng đối với ông Harvey, thì ông có lời khuyên những người Canadians khi qua biên giới và bị hỏi những câu hỏi như thế thì câu trả lời sẽ là không và không!

Tin tức khác...