Cựu tổng thống Obama ủng hộ thủ tướng Justin Trudeau

New York: Trong một bản tuýt được gửi hôm thứ tư ngày 16 tháng 10, cựu tổng thống Hoa Kỳ Obama đã ngỏ lời ủng hộ thủ tướng Justin Trudeau trong cuộc tranh cử sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 10.
Theo lời của cựu tổng thống Obama thì ông rất hãnh diện làm việc với thủ tướng Trudeau với tư cách là một tổng thống trước đây.
Theo lời cựu tổng thống Obama thì thủ tướng Trudeau là một người lãnh đạo chăm chỉ và hiệu quả, là người đã dám làm những chuyện lớn như là sự thay đổi khí hậu và thế giới cần những người lãnh đạo tiến bộ như thủ tướng Trudeau.
Cựu tổng thống Obama cũng nói là ông hy vọng cử tri Canada sẽ bầu lại thủ tướng Trudeau trong một nhiệm kỳ nữa.

Tin tức khác...