Cựu tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đến Canada nhận bằng tiến sĩ danh dự.

Toronto: Trong hôm thứ ba ngày 3 tháng 10, cựu tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã đến thành phố Toronto nhận văn bằng tiến sĩ danh dự.

Bằng tiến sĩ này do trường đại  học St Francis Xavier ở thành phố Antigonish, tỉnh bang Nova Scotia trao tặng.

Tuy nhiên vì thành phố Antigonish quá xa xôi và là một tỉnh nhỏ, cho nên lễ trao bằng tiến sĩ danh dự cho cựu tổng thống Clinton đã diễn ra ở thành phố Toronto.

Trong bài diễn văn nhận bằng danh dự, cựu tổng thống Clinton đã  nói về tình hình chính trị toàn cầu. Ông cho rằn người ta đã không bỏ thời giờ để thăm hỏi , liên lạc  với những người khác.

Cựu tổng thống Clinton cho là hiện nay có hai loại văn hóa : văn hóa tiếp cận ( culture of encounter) và văn hóa  nóng giận ( culture of resentment), và ông cho là đây là chuyện đang thống trị trong lãnh vực chính trị hiện nay.

Trong cuộc lễ trao bằng, cựu tổng thống Clinton cũng có một cuộc thảo luận công khai về sự lãnh đạo với ông Frank McKenna, cựu thủ hiến tỉnh bang New Brunswick.

Sau lễ trao bằng, cựu tổng thống Clinton đã lên đường đến thành phố Montreal.

Tin tức khác...