Số lượng nhà bán ở vùng thủ phủ Toronto sút giảm 35 phần trăm, nhưng giá nhà lại gia tăng trở lại.

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 4 tháng 10 của hội đồng địa ốc thành phố Toronto (TREB) thì trong tháng 9 vừa qua số lượng nhà bán được trong tháng 9 ở vùng thủ phủ Toronto sút giảm 35 phần trăm so với số lượng nhà bán được trong tháng 9 năm ngoái.

Cũng theo hội đồng địa ốc thành phố thì số lượng nhà bán của tất cả các loại nhà đều sút giảm và sút  giảm nhiều nhất là loại nhà  độc lập đã giảm 40.4 phần trăm.

Tuy nhiên giá nhà bán gia tăng trong tháng 9: 2.6 phần trăm trong vòng 1 năm và ở mức $775,546.

Giá nhà trong tháng 9 gia tăng 5.9 phần trăm so với tháng 8, và là tháng đầu tiên gia tăng, sau khi có những sút giảm từ tháng 4 năm nay.

Giá nhà trung bình ở vùng thủ phủ Toronto trong tháng tư năm nay, đã lên đến mức cao nhất là $918,285.

Giá những căn condos trong vùng thủ phủ tiếp tục gia tăng: thêm 20 phần trăm so với giá của một năm trước đó.

Theo những báo cáo thì nhu cầu muốn mua  các căn condos  và townhouse cũng gia tăng mạnh ở vùng đại thủ phủ Vancouver.

Trong tháng 9, giá trung bình một căn nhà độc lập ở vùng thủ phủ Toronto là $1,015,067.

Trong khi giá một căn condos ở Toronto gia tăng 23.2 phần trăm và ở mức $520,411. Giá một căn nhà bán độc lập gia tăng 7.4 phần trăm và ở mức $752,379.

 

Tin tức khác...