Cuộc họp của nhóm cường quốc kinh tế G7 kỳ tới sẽ diễn ra ở Canada.

Taormina, Ý Đại Lợi:  Trong cuộc họp của nhóm cường quốc kinh tế G7 diễn ra ở thành phố  Taormina, Ý Đại Lợi trong những ngày cuối tuần qua  27 tháng 5, nguyên thủ của các cường quốc này đã đồng ý sẽ tiếp tục chống lại các khuynh hướng bảo vệ mậu dịch ( protectionism): một  chiến thắng cho Canada và các quốc gia khác  trong việc thúc đẩy Hoa Kỳ không theo đường hướng bế quan tỏa cảng này.

Theo  thủ tướng Trudeau thì Canada muốn làm việc chung với các quốc gia khác  để  giúp cho sự thành công của nền kinh tế, của cư dân ở cả hai bên biên giới.

Cuộc họp  thượng đỉnh năm tới của nhóm G7 sẽ diễn ra ở tỉnh bang Quebec.

Trong những ngày qua, tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ đã đòi sửa đổi lại thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ NAFTA,cho cả ba quốc gia Hoa Kỳ, Canada và Mễ Tây Cơ.

Nhóm G7 gồm có các quốc gia Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Ý Đại Lợi

Sau cuộc họp của nhóm G7, bà thủ tướng  Angela Merkel của nước Đức đã  tuyên bố là các quốc gia trong liên hiệp Âu Châu phải   đoàn kết  để sống mà không thể chờ  vào sự giúp đỡ cửa nước ngoài ( ý nói Hoa Kỳ).

Cuộc họp của nhóm G7 năm nay không hoàn hảo khi tổng thống Trump từ chối không chịu  ủng hộ  thỏa ước cắt giảm ô nhiễm môi trường Paris mà nhóm G7 đã đồng ý, trước  khi ông Trump lên nắm quyền.

 

Tin tức khác...