Cuộc đua xe đạp ở Toronto quyên góp được 18.3 triệu dollars cho các công trình khảo cứu bệnh ung thư.

Toronto: Kết quả tài chánh về cuộc đua xe đạp có tên là Enbridge Ride to Conquer Cancer ở thành phố Toronto, đã được công bố hôm thứ hai ngày 11 tháng 6.
Theo đó 4,555 những tay đua xe đạp tham dự cuộc đua này, đã quyên được 18.3 triệu dollars cho các công trình khảo cứu chống bệnh ung thư.
Cuộc đua the Enbridge Ride to Conquer Cancer dài trên 200 cây số từ thành phố Toronto đến thành phố Niagra Falls trong hôm thứ bảy ngày 9 tháng 6.
Đây là cuộc đua hàng năm lần thứ 11 quyên tiền cho trung tâm khảo cứu bệnh ung thư của bệnh viện Princess Margaret ở thành phố Toronto.
Trong vòng 11 năm qua, những cuộc đua xe đạp chạy đường trường, the Enbridge Ride to Conquer Cancer đã quyên góp được tổng cộng 194 triệu dollars.

Tin tức khác...