Cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Alberta sắp sửa diễn ra.

Edmonton: Theo kết quả của một cuộc thăm dò dân ý mới diễn ra của trường cao đẳng Lethbridge phổ biến trong hôm thứ sáu ngày 8 tháng 3, thì đảng Bảo Thủ Thống Nhất ( the United Conservative Party, UCP) của nhà thủ lãnh Jason Kenney có hy vọng thắng trong cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Alberta sắp diễn ra.
Theo kết quả của cuộc thăm dò dân ý thì 57.8 phần trăm những người được hỏi ý kiến ủng hộ đảng Bảo Thủ Thống Nhất của thủ lãnh Jason Kenney, và chỉ có 23.2 phần trăm những người được hỏi ý kiến ủng hộ đảng cầm quyền Tân Dân Chủ của bà thủ hiến Notley.
Nếu cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang sẽ đúng như kết quả của cuộc thăm dò dân ý này, thì đảng Bảo Thủ Thống Nhất sẽ chiếm đa số và ông Jason Kenney sẽ trở thành tân thủ hiến của tỉnh bang Alberta.
Ông Jason Kenney nguyên là dân biểu liên bang, từng là tổng trưởng các bộ di dân và tỵ nạn, quốc phòng.. trong thời gian cầm quyền của đảng Bảo Thủ và cựu thủ tướng Harper.
Ông Jason Kenney cũng là một thân hữu của những cộng đồng người Việt ở Canada và là một thân hữu của Thời Báo: trong thời gian còn là tổng trưởng trong nội các của chính quyền đảng Bảo Thủ, và khi có dịp phải ghé qua Toronto, ông thường đến thăm văn phòng Thời Báo và dùng văn phòng Thời Báo là nơi làm việc trong một thời gian ngắn.

Tin tức khác...