Cúng Ông Bà ngày Tết

Vừa nãy tui đi mua giấy tiền vàng mã cúng ông bà, thằng chủ Shop hỏi có mua iPhone 7 cho các cụ không?

Tui hỏi lỡ ông bà không biết dùng thì sao, nó liền nói Steve Jobs xung dưới đó ri, ổng sẽ mở khóa training cho các cụ, cứ yên tâm. Thế là tui mua!

Xong nó hỏi có mua case bo v hông ? Tui OK 

Sau đó nó hỏi mua tai nghe Bluetooth không ? Tui cũng OK 

Rồi thằng đó hỏi có mua cc sc dự phòng không, tui hỏi sao phải mua? Nó nói xài hết pin thì sao, vậy là tui mua thêm cục sạc!  

Cuối cùng tui trả tiền và xin thằng chủ cái namecard, nó hỏi tui xin làm cái gì ?

Tui nói: “Tao đt namecard ca mày cho ông bà tao, l cái iPhone có hư thì các c tìm mày đ bt đn” !

 

Tin tức khác...