Cục Thống Kê Dân Số thông báo lần điều chỉnh thứ hai

Trước việc bùng phát của dịch COVID-19, Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ đã thông báo vào ngày 13 tháng 04 về yêu cầu của họ tới Quốc Hội để gia hạn hạn chót trả lời thống kê đến ngày 31 tháng 10 năm 2020. Cục Thống Kê Dân Số cũng yêu cầu rằng Quốc Hội chấp thuận các ngày mới cho các hoạt động lớn của Thống Kê Dân Số 2020 như sau:

– Ngày 11 tháng 8 – ngày 31 tháng 10, năm 2020: Nhân viên kiểm đếm bắt đầu đến nhà để giúp đỡ người dân điền thống kê (trước đó là vào ngày 13 tháng 5 – ngày 31 tháng 7)
– Ngày 31 tháng 10, năm 2020: Ngày cuối cùng để trả lời thống kê dân số (trước đó là ngày 14 tháng 08)
– Ngày 30 tháng 04, năm 2021: Cung cấp tổng dân số cho Tổng Thổng (trước đó là ngày 31 tháng 12, năm 2020)
– Ngày 31 tháng 07, năm 2021: Cung cấp số liệu để phân chia quận lại cho các tiểu bang (trước đó là ngày 1 tháng 04, năm 2021)

Cho đến bây giờ, đã có hơn 70 triệu gia đình đã trả lời thống kê dân số, đó là gần một nửa của tất cả các gia đình ở Hoa Kỳ. Thư mời trả lời thống kê dân số đã được gửi đến tất cả các gia đình vào tháng trước. Đối với những gia đình mà chưa hoàn thành thống kê dân số, bảng câu hỏi trắc nghiệm bằng giấy sẽ được gửi đến các gia đình trong tháng này.

Xin hãy nhớ rằng, việc trả lời thống kê dân số bằng tiếng Việt chưa bao giờ dễ dàng đến thế! Mặc dù nhiều cộng đồng đang ở trong tình trạng đóng cửa ở cấp độ toàn thành phố hoặc tiểu bang, mọi người được khuyến khích trả lời Thống Kê Dân Số 2020 trên mạng bằng cách dùng máy tính để bàn, máy tính xách tay, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng và cũng có thể trả lời qua điện thoại hoặc thư. Mọi người đều có thể tự trả lời thống kê dân số mà không cần phải gặp nhân viên kiểm đếm. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng vào 2020CENSUS.GOV/vi.

Nếu quý vị thích hoàn thành bản câu hỏi trắc nghiệm qua điện thoại, Cục Thống Kê Dân Số cũng có các nhân viên hỗ trợ khách hàng trực tiếp để hỗ trợ các đường dây điện thoại cho 14 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Việt (844-461-2020).

Tin tức khác...