Cửa tiệm bán đồ không có giá cả đầu tiên ở Canada

Một tiệm tạp hóa đầu tiên ở thành phố Calgary sẽ được mở cửa vào ngày 24 tháng 7, mà khách hàng vào có thể tự trả giá những món hàng mà họ muốn mua. Những người không có tiền có thể vào lấy hàng hóa mà không cần trả tiền.
Tiệm tạp hóa có tên Good Neighbour Community Market được xem như là một chỗ hội họp cộng đồng nơi mà người ta có thể trả tiền mua hàng hóa, quần áo, thực phẩm và vật gia dụng trong nhà, bằng số tiền mà người mua nghĩ là vừa phải, hay không trả cũng không sao. Thay vào đó những người không trả tiền có thể mang đến một món đồ khác cho tiệm.
Các món hàng bán trong tiệm đều không ghi giá bán.
Cô Alice Lam một thành viên sáng lập ra hệ thống tiệm tự trả giá này nói là tiệm tạp hóa này là tiệm của cộng đồng và hiện nay có một toán người từ thiện đang nỗ lực tu sửa cửa tiệm, cho kịp ngày mở cửa vào ngày 24 tháng 7 sắp đến.
Cửa tiệm bán đồ không ghi giá bán này tọa lạc ở 149 Fifth Avenue S.E. gần the Bow Skyscraper và China town của thành phố Calgary.

Tin tức khác...