Cư dân trong thành phố Toronto sắp có triển vọng được nuôi gà sau vườn

Toronto: Trong một phiên họp mới đây, hội đồng thành phố Toronto đã biểu quyết chấp thuận cho  những người cư ngụ trong bốn khu vực của thành phố Toronto có thể nuôi gà sau vườn.
Theo đài CBC thì chưa có những cuộc tham khảo ý kiến của cư dân trong thành phố, nhưng hội đồng thành phố đã quyết định cho thử nghiệm.

Các nghị viên của hội đồng thành phố Toronto  đồng ý cho nuôi gà mái, chứ không cho nuôi gà trống.

Hội đồng thành phố đã nghĩ là cho nuôi gà mái để đẻ trứng, còn gà trống thì sáng sáng nó  gáy ông ổng.. làm phiền lòng những ngừoi hàng xóm đang cần sự yên lặng nghỉ ngơi.

Theo nghị viên Joe Mihevc thì hiện có những chiều hướng  muốn  có nông nghiệp trong thành phố, vì nhiều cư dân đã muốn biết là thực phẩm của họ dùng đến từ đâu?

Cũng theo  nghị viên Joe Mihevc thì gà  cũng là một loại thực phẩm thành thị tốt.

Những khu vực được chọn là thí điểm nuôi gà là  khu vực 13 ( ward 13) gồm Parkdale và High Park, khu vực  Etobicoke-Lakeshore, khu vực  St Paul’s và khu vực Beaches-East York.

Những cư dân sống trong những khu vực này nhưng sống trong các chúng cư, hay nhà không có vườn, sẽ  không được phép nuôi gà.

Văn phòng thị trưởng Toronto cũng cho biết ông thị trưởng đã ủng hộ dự án nuôi gà sau vườn này.

Nhiều nghị viên chống đối sợ là nuôi gà sẽ  thu hút những con racoons và chó sói đến  thành phố. Chúng sẽ  tìm cách bắt những con gà hay ăn những quả trứng mà gà vừa đẻ.

Tin tức khác...