Công ty bách hóa Sears Canada tiếp tục thua lỗ nặng nề.

Toronto: Cơ quan theo dõi tình trạng của công ty bách hóa Sears Canada, do tòa thượng thẩm tỉnh bang Ontario  đề cử, đã cho biết là  công ty Sears Canada tiếp tục thua lỗ và số tiền  dự trữ của công ty này ngày một sút giảm.

Công ty theo dõi này cho biết công ty bách hóa Sears Canada lỗ vốn hàng tuần và chỉ còn đủ tiền chi tiêu cho những hoạt động của công ty này đến ngày 7 tháng 11.

Sau khi xin đóng cửa 59 tiệm, mới đây, công ty Sears Canada lại xin đóng cửa thêm 11 tiệm nữa. Những tiệm này ở trong các khu vực thị tứ của thành phố Toronto, Montreal và Winnipeg.

11 tiệm mà công ty Sears Canada xin đóng cửa thêm bao gồm cả  tiệm ở Fairview Pointe Claire trong thành phố Montreal, tiệnm Sears trong khu thương xá  Scarborough Town Centre và ở khu thương xá  Fairview trong thành phố Toronto.

Những tiệm khác gồm tiệm ở công viên Polo trong thành phố Winnipeg, những tiệm ở thành phố Oakville,  St John’s, Hamilton, Nanaimo, Burnaby, và Kelowna.

Tin tức khác...