Cư dân Canada sẽ đi bầu lại quốc hội liên bang

Ottawa: Trong hôm chúa nhật ngày 15 tháng 8, thủ tướng Justin Trudeau đã đến dinh Rideau để xin bà toàn quyền Mary Simon cho giải tán quốc hội và cho bầu lại những người đại diện cho dân.
Cuộc bầu cử lại quốc hội liên bang sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 9 sắp đến.
Đảng cầm quyền Tự Do của thủ tướng Trudeau mới nắm quyền nhiệm kỳ thứ nhì chưa đến 2 năm, nhưng ông đã muốn cho bầu cử lại quốc hội để có hy vọng thiết lập một chính quyền mới với đa số ghế, thay vì thiểu số như hiện nay.
Tuyên bố với các phóng viên báo chí sau khi gặp nà toàn quyền, thủ tướng Trudeau nói là chính quyền đảng Tự Do đã không tiên đoán là trận đại dịch sẽ đến nhưng chính quyền liên bang đã có những nỗ lực ngăn ngừa sự hoành hoành của loài vi rút corona, đồng thời cũng đưa ra những biện pháp nhằm giúp đỡ cư dân cũng như các công ty sống còn trong thời đại dịch.
Cũng theo thủ tướng Trudeau thì vì thế cư dân Canada sẽ đi bầu và sẽ bầu cho đảng nào mà họ
nghĩ là đã giúp đỡ họ nhiều nhất trong thời đại dịch.
Thủ tướng Trudeau cũng nói là ông muốn một cính quyền mạnh, đa số để có thể đưa ra những biện pháp hữu hiệu trong cuộc phục hồi lại nền kinh tế quốc gia.
Các nhà bình luận thời cuộc cũng cho rằng những biện pháp ngăn cấm trong thời đại dịch, như đeo khẩu trang, thiết lập thông hành chủng ngừa.. sẽ có những ảnh hưởng đến quyết định của nhiều cử tri trong cuộc bỏ phiếu bầu lại quốc hội sắp diễn ra.
Ứng cử viên của 5 chính đảng sẽ tham dự cuộc tranh cử kỳ này gồm các đảng Tự Do, Bảo Th3u, Tân Dân Chủ, đảng Xanh và Bloc Quebecois.
Trước khi bà toàn quyền cho giải tán quốc hội, trong quốc hội kỳ trước có 155 dân biểu thuộc đảng Tự Do, 119 dân biểu thuộc đảng Bảo Thủ, 32 dân biểu thuộc đảng Bloc Quebecois, 24 dân biểu thuộc đảng Tân Dân Chủ, 2 dân biểu thuộc đảng Xanh và 4 dân biểu độc lập.

Tin tức khác...