Công ty viễn thông Trung quốc tài trợ cho các trường đại học Canada.

Vancouver: Việc cơ quan an ninh bắt giữ bà giám đốc tài chánh của công ty viễn thông Huawei, theo lời yêu cầu của chính quyền Mỹ, đã gây những chấn động trên nhiều lãnh vực, kể cả lãnh vực học đường.
Công ty Huawei, đại công ty viễn thông của Trung quốc đã có những thỏa hiệp hợp tác nghiên cứu trên lãnh vực hệ thống truyền thông 5G wireless tương lai với các trường đại học Toronto, trường Ecole Polytechniques ở Montreal và trường đại học UBC ở thành phố Vancouver.
Vào tháng 10 năm 2017, công ty Huawei đã ký thỏa thuận tài trợ cho trường đại học UBC số tiền 3 triệu dollars, trong vòng 3 năm, để nghiên cứu trong lãnh vực truyền thông không giây 5G.
Với việc Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu của công ty Huawei, người ta lo ngại là những thỏa thuận hợp tác giữa công ty Huawei và các trường đại học Canada sẽ bị hủy bỏ?
Việc công ty Huawei bỏ tiền tài trợ cho các trường đại học Canada cũng khiến nhiều người lo ngại là công ty này bỏ cho các trường đại học Canada một số tiền nhỏ, nhưng tìm cách thâu thập những kiến thức cao kỹ trong lãnh vực truyền thông tương lai.
Các quốc gia Hoa Kỳ, Tân Tây Lan và Úc Đại Lợi đã không sử dụng những dụng cụ của công ty Huawei trong chương trình phát triển hệ thống viễn thông 5G, vì e ngại công ty quốc doanh của Tàu, sẽ dùng dụng cụ của họ chế tạo, với những hệ thống đặt sẵn, ăn cắp những dữ kiện cao kỹ.
Tại Canada, tuy chưa có lệnh cấm dùng dụng cụ của công ty Huawei, các công ty viễn thông Canada như công ty Bell, công ty Telus vẫn đang hợp tác với công ty Huawei trong lãnh vực nghiên cứu 5G, nhưng cũng không dùng các dụng cụ của công ty Huawei.

Tin tức khác...