Công ty thuốc lá Altria đầu tư vào cần sa

Richmond, Virginia: Theo những tin tức loan báo hôm 7 tháng 12, công ty thuốc lá Altria của Hoa Kỳ cho biết sẽ bỏ ra 1.8 tỷ Mỹ kim vào công ty trồng cần sa Cronos Group của Canada. Với số tiền 1.8 tỷ Mỹ kim đầu tư, giúp cho công ty Altria nắm 45 phần trăm số cổ phiếu của công ty này, mà trong tương lai công ty Altria có thể gia tăng số cổ phiếu lên 55 phần trăm tổng số cổ phiếu của công ty cần sa này.
Như thế đại công ty trồng thuốc lá Altria, chủ nhân của công ty Phillips Morris, sản xuất loại thuốc lá Malboro, đã bắt đầu chú trọng trong lãnh vực trồng cần sa

Tin tức khác...