Công ty Loblaws bị phạt 100 ngàn dollars vì để một kiện hàng đựng những bao đất, rớt vào khách hàng.

London, Ontario: Vào tháng 4 năm 2018, tại một siêu thị Loblaws ở thành phố London, tỉnh bang Ontario, có một khách hàng đã bị một kiện hàng đựng những bao đất, đang cẩu lên từ một chiếc forklift, rớt trúng người.
Người khách hàng này bị thương và sau đó đã kiện hệ thống siêu thị Loblaws ra tòa.
Trong phiên xử diễn ra vào ngày thứ sáu 22 tháng 11, tòa án tỉnh bang Ontario đã buộc hệ thống siêu thị Loblaws phải đền 100 ngàn dollars.
Hệ thống siêu thị Loblaws có trên 1 ngàn siêu thị trên toàn Canada.

Tin tức khác...