Công ty hàng không WestJet hợp tác với công ty hàng không Hải Nam.

Calgary: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 23 tháng 9, công ty hàng không WestJet đã ký thỏa ước với công ty hàng không Hải Nam của Trung quốc, trong việc chuyên chở hành khách trên phi cơ của cả hai công ty.

Thỏa ước ” code -share agreement” cho phép hai công ty được quyền bán vé  cho những chuyến bay của cả hai công ty hàng không, nhưng dùng số hiệu riêng của công ty bán vé.

Các chuyến bay cùng dùng chung code giữa hai công ty  là những chuyến bay đi và đến các thành phố Calgary, Toronto, Vancouver, Victoria, Kelowna, Prince George, Edmonton, Regina, Winnipeg, Montreal, Ottawa và Halifax.

Thỏa ước giữa hai công ty hàng không đã được ký kết trong dịp thủ tướng Trung quốc, Lý Khắc Cường thăm viếng Canada.

Tin tức khác...