Một ông nội và ông ngoại, trúng số 30 triệu dollars

Kitchener: Người may mắn trúng số 30 triệu dollars của  loại xổ số Lotto Max đã ra mặt lãnh tiền.

Trong hôm thứ năm ngày 22 tháng 9, ông Ashman Kennedy 69 tuổi, cùng một đoàn con cháu nội ngoại đã ra sở xổ số lãnh tiền trúng số.

Trả lời các câu hỏi của các phóng viên báo chí, ông Kennedy cho biết là với tuổi 69 của ông, thì việc trúng số sẽ giúp đỡ nhiều hơn cho con cháu của ông.

Ông cho biết sẽ chia cho những đứa con, đứa cháu và sẽ dặn chúng là đừng có tiêu xài phung phí.

Ông Kennedy cũng nói là ông sẽ dùng một số tiền cho những cuộc du lịch, nhưng phần lớn số tiền sẽ cho con cháu, để chúng có một cuộc sống tốt đẹp và có được  những sự giáo dục tốt nhất.

Tin tức khác...