Công ty Google thiết lập bản doanh thứ nhì ở thành phố San Jose.

San Jose, California: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 11 tháng 10, công ty cao kỹ Google đã xin chính quyền thành phố San Jose, tiểu bang California, xây cất một đại bản doanh thứ nhì tại đây.
Bản doanh thứ nhì của công ty Google nằm trên một khu đất rộng 80 mẫu tây.
Trên khu đất này công ty Google dự trù xây cất một cao ốc văn phòng rộng 7.3 triệu bộ vuông ( 650 ngàn mét vuông), xây cất những cao ốc chúng cư gồm 5,900 chúng cư và sẽ thâu nhận 25 ngàn nhân viên.

Tin tức khác...