Công ty Bombardier nhận đơn đặt hàng trị giá 1.7 tỷ dollars.

Montreal: Theo những tin tức vừa công bố hôm thứ tư ngày 10 tháng 8, công ty Bombardier đã nhận được đơn đặt hàng trị giá 1.7 tỷ dollars.

Bộ giao thông của chính quyền Anh đã đặt mua 660 toa xe lửa cho hệ thống xe lửa vùng East Anglia.

Đây cũng là một hợp đồng mua toa xe lửa nhiều nhất từ trước đến nay của chính quyền Anh. Các toa xe lửa sẽ làm tại cơ xưởng tại thành phố Derby, xứ Anh.

Công ty Bombardier mà trụ sở chính ở thành phố Montreal, Canada, đã có chi nhánh làm toa xe lửa ở Anh cũng như ở nhiều cơ xưởng ở Canada.

Ngoài việc chế tạo những toa xe lửa, công ty Bombardier còn sản xuất những xe bus công cộng, cũng như chế tạo những loại máy bay chở hành khách cỡ trung bình.

Công ty Bombardier đã mua lại cơ sở làm toa xe lửa ở thành phố Derby, Anh quốc cách đây 15 năm.

Với hợp đồng 1.7 tỷ dollars, công ty Bombardier sẽ cho duy trì số nhân viên trên 1 ngàn người đang làm việc ở cơ xưởng Derby này.

Tin tức khác...