Công ty Amazon mất đi trị giá 250 tỷ Mỹ kim trong vòng 8 tuần

New York: Theo những tin tức vừa loan báo thì trong vòng 8 tuần lễ, tính đến ngày thứ hai 29 tháng 10, trị giá của công ty Amazon trong thị trường chứng khoán New York đã giảm sút 250 tỷ Mỹ kim.
Cũng theo những nhận định thì công ty Amazon đã cần 18 năm đển làm gia tăng trị giá của công ty thêm 250 tỷ Mỹ kim, nhưng chỉ cần 2 tháng là số trị giá này giảm đi 250 tỷ Mỹ kim.
Trị giá của số cổ phiếu của công ty Amazon đã gia tăng lên đến mức kỷ lục là 1 ,020 tỷ Mỹ kim vào ngày 4 tháng 9 năm 2018. Giá cổ phiếu của công ty này lên đến 2,039 Mỹ kim một cổ phiếu vào ngày 4 tháng 9 và đã giảm xuống còn ở mức 1,538 Mỹ kim một cổ phiếu vào ngày 29 tháng 10: sút giảm tổng cộng 250 tỷ Mỹ kim .
Công ty Amazon cho phát hành cổ phiếu vào năm 1997 và là một trong những công ty phát triển nhanh nhất thế giới.

Tin tức khác...