Giá cổ phiếu của các công ty cần sa sút giảm mạnh

Toronto: Sau khi gia tăng ở mức phi mã trong những tuần qua, giá cổ phiếu của các công ty cần sa đã sút giảm mạnh tính đến ngày thứ hai 29 tháng 10.
Theo nhận định của ông Barry Schwartz, chuyên viên đầu tư trưởng của quỹ đầu tư Baskim Wealth Management, thì sự suy thoái của giá cổ phiếu của các công ty trồng cần sa ở Canada sẽ còn sút giảm thêm.
Nhiều tài chánh gia đã ví sự gia tăng khủng khiếp của cổ phiếu của các công ty cần sa trong những tháng trước tháng 10 năm nay, tương tự như sự gia tăng của trị giá của những đồng tiền ảo Bitcoin: giá cổ phiếu sẽ phải sút giảm đến một mức mà người ta có thể chấp nhận được!
Trị giá của quỹ đầu tư the Horizon Marijuana Life Sciences ETF sút giảm 33 phần trăm, trị giá cổ phiếu của công ty Canopy Growth sút giảm 40 phần trăm so với giá lên đến mức kỷ lục trong tháng 10, trị giá của công ty cần sa Aurora Cannabis sút giảm 47 phần trăm.

Tin tức khác...