Công lý cho nạn nhân Formosa

Công ty Formosa tại Vũng Áng Hà Tĩnh đã xả chất độc hủy hoại môi trường, khiến cá chết hàng loạt tại Vũng Áng và lan rộng về phía Nam 250 km đến tận đảo Phú Quý Bình Thuận. Hủy diệt môi trường là hủy diệt sự sống của con người hôm nay và tương lai. Hàng trăm ngàn người mất nguồn sống, nhiều người phải bỏ làng xóm đi tha phương cầu thực.

Ngày chủ nhật 20 tháng 8 năm 2017 tại nhà hàng Kim sơn đường Bellaire, Houston- nhóm công lý cho nạn nhân Formosa (Justice For Formosa’s Victims-JFFV) được thành lập vào đầu năm 2017 dưới hình thức một hội thiện nguyện- tổ chức buổi gây quỹ với mục đích hỗ trợ tinh thần và phương tiện cho cuộc đấu tranh chính đáng của người dân 4 tỉnh miền Trung dưới sự hướng dẩn của các vị lãnh đạo tinh thần trong và ngoài nước.

Có hơn 500 người tham dự. Ban tổ chức đã ngỏ lời cám ơn các mạnh thường quân, cám ơn mọi sự đóng góp của quý đồng hương, kết quả nhận được sau cùng là: 163,000 USD.

Bạch Cúc

 

More Stories...