Cộng đồng người Việt và cơ quan y tế Úc Đại Lợi tổ chức chiến dịch bỏ hút thuốc.

Sydney, Úc Đại Lợi: Trong hôm thứ năm 1 tháng 6, cơ quan y tế vùng Fairfield, phía nam của thành phố Sydney, Úc Đại Lợi đã  cùng cộng đồng ngừoi Việt trong vùng,  mở chiến dịch bỏ hút thuốc lá.

Chiến dịch này có tên là “Bỏ Thuốc Sống Khỏe-Quit &Fit” được khai trương ở thương xá   Cabamatta’ Freedom.

Chiến dịch này nhằm nêu ra những  nguy hiểm cho sức khỏe trong việc hút thuốc qua những lớp học về cách sống khỏe mạnh, ngăn ngừa suy thoái tâm thần, thể dục và ăn uống lành mạnh.

Theo thống kê của Viện Ung Thư miền nam Úc, thì cộng đồng người Việt là một cộng đồng có số người bị ung thư cao nhất: ở mức 11.3 phần  trămcao gấp ba lần tỷ lệ ung thư ở miền nam nước Úc.

Tin tức khác...