Cộng đồng người Việt ở Toronto biểu tình chống việc thiết lập căn cứ Tàu trên đất Việt

Hình ảnh của nhiếp ảnh gia Phó Đức Lâm

Toronto : Trước âm mưu và hiểm hoạ chính thức hoá biến Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc – 3 vị trí chiến lược của Tổ Quốc – thành căn cứ Tàu, tiến dần đến việc Hán hoá toàn cõi Việt Nam theo tiến trình của Mật ước Thành Đô, cộng đồng người Việt ở vùng Đại Thủ Phủ Toronto đã biểu tình trước đài Chiến Sĩ Trận Vong trong trung tâm thành phố Toronto hôm chúa nhật ngày 10 tháng 6 vừa qua.

Tin tức khác...