Cộng đồng người Việt ở thành phố Sydney trong ngày lễ Giáng Sinh

Sydney, Úc Đại Lợi: Trong đêm 24 tháng chạp, đêm Chúa giáng trần, hàng ngàn người Việt ở thành phố Sydney, Úc Đại Lợi đã ăn mừng ngày Chúa giáng trần ở công viên Bankstown’s Paul Keating và dự lễ nửa đêm.

Tin tức khác...