Cộng đoàn Giáo xứ Các Thánh Tử đạo Việt Nam hướng về quê nhà

Hôm thứ Ba 01/01, lúc 5 giờ 30 chiều, tại thánh đường St Cecilia, 161 đường Annette, Toronto, Giáo xứ Các Thánh Tử đạo Việt Nam Toronto đã cử hành lễ thắp nến cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, cho Giáo hội và người dân ở quê nhà có được Tự do, Công lý, An bình.
Sau thánh lễ do Linh mục Giuse Trần Tập chủ tế, hơn 500 ngọn nến, một thông điệp hiệp thông của Cộng đoàn Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Toronto với Giáo hội Công giáo Việt Nam được những người tham dự lần lượt mang lên đặt trước bàn thánh.
Đêm thắp nến hướng về quê hương và vì nền hòa bình thế giới đã kết thúc vào lúc 6 giờ 30 chiều cùng ngày.

Tin tức khác...