Công chức tỉnh bang Ontario và thành phố Toronto phải chủng ngừa covid

Toronto: Với số người lây nhiễm covid ngày 1 tăng trong làn sóng đại dịch thứ tư, chính quyền tỉnh bang Ontario và chính quyền thành phố Toronto vừa ban hành những quyết định mới về việc chủng ngừa.
Trong hôm thứ sáu ngày 20 tháng 8, chính quyền tỉnh bang Ontario đã loan báo là tất cả 64 ngàn công chức tỉnh bang này sẽ phải chủng ngừa covid.
Nếu không chủng ngừa thì những nhân viên này sẽ phải thử nghiệm covid hàng tuần.
Theo ông Prabmeet Sarkaria, bộ trưởng ngân khố tỉnh bang Ontario thì những công chức nào không chịu chủng ngừa thì sẽ phải trình bầy lý do tại sao và phải thử nghiệm hàng tuần.
Hiện nay có khoảng 31 ngàn công chức tỉnh bang đang làm việc tại gia vì covid và những người này sẽ phải trở lại sở làm trong những ngày sắp tới.
Tuy buộc các nhân viên phải chủng ngừa, nhưng chính quyền tỉnh bang Ontario không ấn định thời hạn phải chủng ngừa cho những người công chức này.
Cũng trong ngày thứ sáu 20 tháng 8, giới chức của thành phố Toronto cũng loan báo là tất cả những nhân viên làm việc cho thành phố, gồm cả những tài xế của hệ thống xe chuyên chở công cộng TTC, sẽ phải chủng ngừa và hạn chót là ngày 30 tháng 10 sắp đến.
Có khoảng 31 ngàn nhân viên làm việc trong nhiều lãnh vực cho thành phố Toronto.
Theo lời ông John Tory, thị trưởng thành phố Toronto thì quyết định buộc nhân viên phải chủng ngừa đã được tham khảo với nghiệp đoàn lao động cũng như với bác sĩ Eileen de Villa, giám đốc ty y tế công cộng thành phố.

Tin tức khác...