Công chức thành phố New York phải chủng ngừa covid hay phải thử nghiệm hàng tuần

New York: Trong hôm thứ hai ngày 26 tháng 7, ông Bill de Blasio, thị trưởng thành phố New York đã nói là tất cả các nhân viên làm việc cho chính quyền thành phố New York, gồm cả các giáo viên và các cảnh sát viên, sẽ hoặc phải đi chủng ngừa covid mà hạn chót là ngày 13 tháng 9 năm nay 2021, hoặc nếu không chịu chủng ngừa thì sẽ phải đi thử nghiệm covid hàng tuần.
Không thấy ông thị trưởng nói đến chi phí thử nghiệm covid hàng tuần thì ai là người phải trả: chính quyền thành phố hay các nhân viên?
Quyết định vừa kể của chính quyền thành phố New York sẽ ảnh hưởng đến 340 ngàn nhân viên làm việc cho thành phố này.
Trong khi việc chủng ngừa covid không phải là chuyện bắt buộc, nhưng việc phải đi thử nghiệm covid hàng tuần cũng là một việc mất thời giờ và gây khó chịu, khi bị nhân viên y tế thọc que thử nghiệm vào mũi.
Ngày 13 tháng 9 năm nay cũng là ngày mà các học sinh của các trường học trong thành phố New York được trở lại trường học toàn phần.
Thành phố New York đang trải qua làn sóng đại dịch mới với loài vi rút biến thể delta.
Kể từ cuối tháng 6 cho đến nay số người nhiễm covid ở thành phố New York đã gia tăng hơn 300 phần trăm.
Trong tuần trước, chính quyền thành phố New York cũng loan báo quyết định buộc các nhân viên làm việc trong các hệ thống bệnh viện trong thành phố phải chủng ngừa.
Ông thị trưởng thành phố New York cũng cho biết là những nhân viên nào không chủng ngừa, sẽ phải đeo khẩu trang khi làm việc.

Tin tức khác...